แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง

จากการสำรวจเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่า 1.8% ของคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปหรือราว 900,000 คนเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังเนื่องจากได้จัดตั้งศูนย์โรคพิษสุราเรื้อรังขึ้นที่โรงพยาบาลจิตเวชสวนผึ้งจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำการวิจัยและตั้งแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดร. ธีรนันท์คงสุขผู้จัดการศูนย์โรคพิษสุราเรื้อรังได้เสนอแนะ 5 ข้อเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเลิกเสพแอลกอฮอล์ได้สำเร็จ

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับสิ่งที่พวกเขากำลังเตะนิสัยการดื่มและระยะเวลาที่กำหนดเพื่อยุติการดื่ม คนที่ติดต่อกับผู้ที่ติดเหล้าต้องเพิ่มความมั่นใจในตัวเองและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่ดีในชีวิตส่วนตัวครอบครัวและการทำงาน 3 ครอบครัวของคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องเข้าใจเข้าใจและยอมรับในขณะที่สนับสนุนให้เขาหยุดดื่มเพื่อถ่ายทอดให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นคนเดียวในการสู้รบครั้งนี้