ลงทะเบียนกับรัฐบาลในรูปแบบบัตรสวัสดิการของรัฐ

การคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มนายประสงค์ทองพูลสวัสดิ์ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวได้ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกเมื่อสองปีก่อน แต่ไม่ได้มีการนำมาใช้จริงในเวลานั้น เป็นผลให้มาตรการถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะถึงปีนี้คืนเงิน 5% เมื่อซื้อสินค้าในราคา 20,000 บาท เขากล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรเงินคืนจำนวน 10 พันล้านบาทซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์

ผู้บริโภคสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 5% เมื่อซื้อสินค้าไม่เกิน 20,000 บาท นอกจากนี้รัฐบาลยังมอบเงินจำนวน 500 ล้านบาทแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เสียชีวิต 11 ล้านคนที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลในรูปแบบบัตรสวัสดิการของรัฐ ในขณะเดียวกันเดชาเจริญสุขแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เขียนไว้ใน Facebook ว่าแผนของรัฐบาลที่จะให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตฟรีแก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นเวลา 6 เดือนควรได้รับประโยชน์จากการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับเกษตรกรและกลุ่มรายได้ต่ำอื่น ๆ