ระบบลมเพื่อทำความสะอาดสภาพแวดล้อม

โอโซนก่อตัวขึ้นในพื้นที่ที่ปนเปื้อนและบางส่วนหนีออกจากระบบลมเพื่อทำความสะอาดสภาพแวดล้อม มันสร้างขึ้นมีเพราะไม่มีโอกาสที่จะทำปฏิกิริยาต่อกับสารมลพิษอื่น ๆ ที่จะกระจายไปตามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นมลพิษในกระบวนการวัฏจักรมันกล่าวว่า “ดังนั้นดร. Karni Singh Shooting Range ใกล้เขตรักษาพันธุ์ Asola (ในภาคใต้ของกรุงนิวเดลี) ได้บันทึกจำนวนวันสูงสุดที่เกินมาตรฐานโอโซน”

พื้นที่นิวเดลีและเมืองสำคัญของกรุงเยรูซาเล็มในกรุงนิวเดลีได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน
การวิเคราะห์ระบุว่าการตรวจสอบคุณภาพอากาศในสนามกีฬา Jawaharlal Nehru (JLN) ใกล้กับ Lodhi Road CGO Complex และสนามกีฬาแห่งชาติ Dhyan Chand ใกล้กับศาลสูงกรุงนิวเดลีได้แสดงให้เห็นว่าจำนวนวันที่มีระดับเกินมาตรฐานอยู่ที่ 47 ร้อยละและร้อยละ 22 ของทุกวัน “ในช่วงระยะเวลาทั้งหมดตามลำดับ
การทำแผนที่ระดับโอโซนในเมืองเพื่อทำความเข้าใจในพื้นที่ที่มีความเปราะบางแสดงให้เห็นว่ามีบางพื้นที่ที่ “มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์” ของวันตลอดช่วง (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม) ระดับโอโซนเกินมาตรฐาน